• Rok szkolny 2019/2020

   • W roku szkolnym 2019 / 2020 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika odbywają się zajęcia dodatkowe, takie jak:

     

    • „Radość tworzenia – kreatywny uczeń”
    • „Przygoda z origami”
    • „Przygoda z origami, drugi stopień wtajemniczenia”
    • „Mali twórcy muzyki w technologii IT”
    • „Odkrywcy tajemnic kodowania i programowania”
    •  „Matematyka, a środowisko ”
    • „Z matematyką w banku, urzędzie i sklepie”
    • „Matematyka i chemia wśród pól, łąk, lasów i ogrodów”
    • „Matematyka i chemia w kuchni”

     

    Dzięki realizacji projektu „Gmina stawia na ucznia” oferta zajęć dodatkowych z której korzystają nasi uczniowie wzbogaciła się o:

    • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z:
    • matematyki,
    •  chemii,
    • fizyki,
    •  biologii
    • języka angielskiego,

     

    • warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych:
    • Eksperymentatorium,
    • Mistrzowie matematyki,
    • Zajęcia komputerowe Ja, Ty i ICT
    • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,

     

    • zajęcia – Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
    • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
    • zajęcia logopedyczne,
    • zajęcia socjoterapeutyczne,

     

    • zajęcia – Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość.