• List do Rodziców

    • Drodzy Rodzice!

     Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim. 

     Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

     Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są składki Rodziców – roczna składka na RR.

     Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę oraz na zakończenie roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów, jak i nagrody w zawodach sportowych, dofinansowuje ponadstandardowe środki dydaktyczne oraz ponadstandardowe wyposażenie szkoły.

     Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski i podejmować kolejne działania, niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić.

     Rada Rodziców w dniu 02.10.2019r. podjęła uchwałę nr 2/2019 w sprawie uchwalenia wysokości składki na fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie – wysokość rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi: 

     • 50zł - pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie,
     • zwolnione – drugie i kolejne dziecko uczące się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie.

     Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

     47 9256 0004 0047 4003 2000 0010