• Akcja dla Natalii

     • Uwaga! Zbieramy nakrętki dla absolwentki naszej szkoły, Natalii Dybskiej, która uległa poważnemu  wypadkowi. Natalce potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. 

      Możemy wspomóc ją poprzez przyłączenie sie do akcji. Zbieraj plastikowe nakrętki i  przynieś je do szkoły lub zanieś je do przedszkola. Liczy sie każda ilość!

      Pomóżmy Natalii w powrocie do zdrowia. Razem możemy więcej!

    • Uwaga!! Konkurs plastyczny.
     • Uwaga!! Konkurs plastyczny.

     • Regulamin Konkursu Plastycznego

       organizowanego w ramach

      Tygodnia bez przemocy. Stop cyberprzemocy

       

      I. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Złoczewie

      II. Temat konkursu: „STOP CYBERPRZEMOCY”

      III. Cele konkursu:

      • Plastyczna realizacja przez uczniów hasła: „STOP CYBERPRZEMOCY”.
      • Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (dostrzeżenie problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, szkolnym, a także w telewizji, grach komputerowych, na portalach społecznościowych).
      • Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet.
      • Propagowanie zachowań pozytywnych.
      • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
      • Rozwijanie wrażliwości estetyczne, a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu.

            IV. Warunki uczestnictwa:  W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

      Konkurs ma charakter indywidualny .

      Udział polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematyką.

      Technika wykonania: dowolna.

      Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa.

      Prace należy składać u  p. A. Bartosik do dnia 20.03.2019 r.

      V. Ocena prac konkursowych:

      Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów.

      Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

      - zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,

      - oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,

      - estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.

      Prace będą wystawione na korytarzu i zostaną własnością szkoły.

      VI.  Nagrody: Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

       

      Opiekunowie Samorządu

    • NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE
     • NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 na lata 2016 – 2020 dobiegł końca. Na ten cel wykorzystaliśmy środki finansowe w wysokości 15 000 zł (w tym 3 000 zł wkładu własnego organu prowadzącego). Zostały zakupione 952 książki, w tym 293 lektury z nowego kanonu lektur szkolnych, co stanowi 30,77 %.

      W związku z programem zostały podjęte i zrealizowane następujące działania:

      • „Wypełnij ankietę, wybierz ciekawe książki do biblioteki” – akcja rozpoczynająca realizację NPRC Priorytet 3
      •  Wystawa zdjęć pt. „ Autorzy książek w naszej szkole w latach 2006 – 2018”
      • Pedagogizacja rodziców na temat „O wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży” przeprowadzona przez nauczyciela – konsultanta WODN w Sieradzu
      • Zorganizowanie wyjazdu do Hurtowni i Księgarni Taniej Książki w Tuliszkowie  i Drukarni Dziełowej w Koninie ( uczniowie poznali pracę grafika, drukarza  i introligatora)
      •  Kiermasz taniej książki zorganizowany we współpracy z Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie, wydawnictwem Drugi Tom  oraz wydawnictwem Publicat             
      • Dzień Pluszowego Misia (głośne czytanie wierszy i opowiadań o misiach, karty pracy)
      • Warsztaty papiernicze  Spotkanie z historią – warsztaty – papier ręcznie czerpany
      • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  
      • Konkurs plastyczny na plakat i hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo                    
      • Konkurs recytatorski pt. „Niepodległa – wierszem malowana”
      • Wieczór poezji patriotycznej
      • Udział chętnych uczniów klas IV – VI w konkursie plastyczno – literackim pt. „Pudełko zwane wyobraźnią” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
      • Udział uczniów klas I – III w akcji Szkolne Przygody Gangu Słodziaków  – akcja polegała na codziennym głośnym czytaniu dzieciom przez 10 minut codziennie i miała na celu wyrobienie w dziecku nawyku czytania, a akcję zaangażowani byli rodzice, rodzeństwo  i dziadkowie, akcja współorganizowana z wychowawcami klas
      • Kontynuacja współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Złoczewie (udział uczniów w spotkaniach literackich i spotkaniu autorskim

      Realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Natomiast mierzalnym wskaźnikiem jest wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

      PPRZYGODA Z KSIĄŻKĄ SIĘ NIE KOŃCZY! TRWA NADAL!

      9 maja   SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM MARKIEM GRABOWSKIM

      natomiast 11 maja

      WIELKI WOJEWÓDZKI VII FINAŁ SPOTKAŃ PISARZY  Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI

      „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH”

      ZAPRASZAMY

      opr. Beata Paluch

    • Mali wolontariusze.
     • Mali wolontariusze.

     • W dniu 5 marca klasa II c i II b odwiedziły schronisko dla bezdomnych kotów i psów w Czartkach. Uczniowie zwiedzili teren schroniska, przeprowadzili wywiad z panią weterynarz , dowiedzieli się na czym polega praca wolontariuszy i bawili się z pieskami. Najbardziej spodobał się wszystkim czarny szczeniaczek, któremu nadaliśmy imię Urwis. Uczniowie przywieźli potrzebującym zwierzakom mnóstwo karmy.

      W  imieniu schroniska zapraszamy wszystkich do odwiedzania piesków w każdą sobotę i pomoc w wyprowadzaniu podopiecznych na spacery.

      Joanna Widera-Drab

    • Dni Otwarte
     • Dni Otwarte

     • 27 lutego, w środę odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte dla przyszłych uczniów klas pierwszych.

      Dzieci wraz ze swoimi rodzicami zwiedziły naszą szkołę. Obejrzały salę gimnastyczną, szatnię, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, pracownię komputerową, nowe łazienki oraz sale lekcyjne. Uczestniczyły w różnych zajęciach, które przygotowały nauczycielki nauczania zintegrowanego. Dzieci budowały roboty z klocków Lego, programowały z  ozobotami, kodowały na dywanie, składały zwierzątka z origami, brały udział w lekcji matematyczno-przyrodniczej „Z wizytą u sowy” oraz bawiły się chustą animacyjną.

      Mamy nadzieję, że dzieci spędziły u nas miło czas i wrócą do nas we wrześniu.

      Joanna Widera-Drab

    • Noc filmowa
     • Noc filmowa

     • W ferie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Nocy Filmowej, podczas której mogli wspólnie obejrzeć filmy, ale także potańczyć i miło spędzić czas wolny z kolegami. 

    • „ Niektórzy lubią komiksy”
     • „ Niektórzy lubią komiksy”

     •   Dnia 30 stycznia w naszej szkole w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Złoczewie odbyły się warsztaty pt.:„ Niektórzy lubią komiksy”. Zajęcia poprowadził p. Paweł Jezierski – pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

        Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV, ponieważ w treściach nauczania tych klas znalazł się komiks jako tekst kultury. Czwartoklasista powinien wskazać charakterystyczne dla tego gatunku cechy.

        W pierwszej kolejności uczniowie obejrzeli prezentację o historii komiksu, dowiedzieli się wiele ciekawych informacji m.in. czym są dymki, kadr, plansze. Następnie prowadzący podał im tytuły znanych komiksów, które warto przeczytać oraz zachęcił do wypożyczenia lektury obowiązkowej pt.: „Kajko i Kokosz – sztuka latania”.

        Niewątpliwie dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały prezentację i wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych. Dzięki tym ćwiczeniom mogły wykazać się inwencją twórczą i swoimi skojarzeniami na temat komiksu.

        Na zakończenie najciekawsze prace zostały nagrodzone książkami. Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, rozmawiali o komiksach i doskonale odpowiadali na zadawane pytania.       

        Organizatorzy: Anna Lis

                                                                                            Małgorzata Ciupek

                                                                                             Anna Jagieła