• Zdalne nauczanie
     • Zdalne nauczanie

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie!
        Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

       MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na. Według aktualnych założeń nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
        Informuję, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość i będą realizowane poprzez e-dziennik, platformy edukacyjne i inne wskazane przez nauczyciela narzędzia. Nauczyciele będą umieszczać materiały i instrukcje umożliwiające zrozumienie nowych treści nauczania w ramach dotychczasowego planu lekcji.

       Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
        Zapewniam Państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od systemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała zbyt długiego korzystania z komputera.
        Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez dziennik elektroniczny.
        Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zapewnione przez dziennik elektroniczny.  W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

    • Zdalna nauka
     • Zdalna nauka

     • Drodzy uczniowie! W naszej szkole w dni zawieszenia zajęć przez MEN z powodu pandemii koronawirusa prowadzimy nauczanie zdalne.  Wasi nauczyciele na Librusie wstawiają dla Was materiały do nauki, zadają lekcje, umawiają się na wirtualne zajęcia. Uczniowie proszeni są, aby systematycznie (codziennie) przeglądali wiadomości, komunikaty i zadania domowe w dzienniku elektronicznym oraz wykonywali zlecone przez nauczycieli prace. Ponieważ w urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych) nie wszystkio widać, należy sprawdzać informacje w komputerach.

      Jeżeli któryś uczeń zapomniał lub zgubił swoje hasło do logowania, to każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie

      Pamiętajcie! Dni wolne od szkoły nie są dniami wolnymi od nauki.

      Apeluję również do rodziców, aby motywowali dzieci do systematycznej pracy w domu, a w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa, rygorystycznego przestrzegania zasad higieny i ograniczenia kontaktów z osobami postronnymi.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

    • Materiały dla ósmoklasistów
     • Materiały dla ósmoklasistów

     • Pakiety materiałów ćwiczeniowych do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego znajdują się na stronie CKE (link: cke.gov.pl) oraz OKE (link: komisja.pl).  Codziennie o 9:00 nowe zadania, a o 15:00 - rozwiązania!

      Zachęcamy uczniów do korzystania z nich podczas samodzielnej nauki w domu. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

     • Opłata za posiłki w marcu

     • Prosimy o uregulowanie płatnosci za obiady za miesiąc marzec (liczymy osiem dni roboczych - do 11 marca).

      Opłaty dla szkoły podstawowej:

      • śniadania - 8 x 1,50 zl =12,00 zł
      • obiady - 8 x 2,80 zł = 22,40 zł
      • śniadania  + obiady - 34,40 zł

      Opłaty dla klasy "O"

      • śniadania  + obiady - 34,40 zł
      • śniadania + obiady + podwieczorki  8 x 5,10  = 40,80 zł

      Opłaty, które zostały dokonane z góry (za cały miesiąc marzec), będą odliczone przy następnej płatności.

     • PILNY KOMUNIKAT!!

     • Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku, w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zostają zawieszone na czas - od 12 do 25 marca 2020 roku.

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniach 12 i 13 marca br. uczniowie mogą zostać objęci działaniami opiekuńczymi.W takim przypadku bardzo proszę o zgłoszenie telefoniczne,  pod nr 43 820 23 30, w dniu 11 marca 2020 roku (dziś), do godz. 15:00 przyjście dziecka do szkoły w czwartek i piątek. 

      Stołówka szkolna oraz dowóz uczniów do szkoły w okresie zawieszenia zajęć również zostają zawieszone.

      Szczegółowe informacje wynikające z komunikatu Ministra Edukacji Narodowej można znaleźć pod adresem:https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły PodstawowejIm. Mikołaja Kopernika w Złoczewie

     • Uwaga! Odwołane rekolekcje.

     • W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego oraz Kuratora Oświaty w Łodzi  o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów oraz wyjść zbiorowych informuję, że w dniu 11 marca 2020 roku uczniowie pozostaną na zajęciach w szkole (nie będzie wyjścia na Rekolekcje Wielkopostne do Kościoła).

      Dyrektor: Anna Szczepaniak

     • Uwaga! Koronawirus - informacje.

     • W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

      Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów, o uważną obserwację dziecka, a w przypadku osób, które przebywały ostatnio lub miały kontakt z osobami będącymi w Chinach, Korei Południowej czy Włoszech o codzienne monitorowanie temperatury, a w chwili pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji, o pozostawienie dziecka w domu.

      Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

      1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

      · należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się pod adresem: https://gis.gov.pl/mapa/)

      · lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic )

      2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

      Szczegółowe informacje związane rozprzestrzenianiem koronawirusa i środkami profilaktycznymi znajdują się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

      oraz pod numerem

      infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

      Dyrektor Szkoły: Anna Szczepaniak

    • Uwaga konkurs!!!
     • Uwaga konkurs!!!

     • Nadleśnictwo Złoczew Lasy Państwowe

      serdecznie zaprasza do udziału w zabawie pod tytułem "MISJA KARMNIK"

      Konkurs został wydłużony do końca lutego!!

      Zabawa polega na ułożeniu "rymowanki", "fraszki" czy wierszyka o tematyce przyrodniczej związanej z ptakami.

      Zabawa adresowana jest do wszystkich pasjonatów przyrody z zasięguterytorialnym Nadleśnictwa Złoczew.

      Prace należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:

      Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew,

      ul. Parkowa 12,

      98-270 Złoczew

      lub na adres e-mail:zloczew@lodz.lasy.gov.pl

      do  końca lutego 2020 r..

      Na zwycięzcówczekają karmniki i inne ciekawe nagrody.

      Regulamin dostępny pod adresem:https://tiny.pl/t6x4s

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Drodzy uczniowie! Juz po raz kolejny zapraszamy do wspólnej zabawy w projekcie Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu.

      W szkole rozwieszone zostaną przygotowane przez uczniów na dodatkowych zajęciach informatycznych  prace. Wśród nich znajdują się również takie, na których ukryto zasady bezpieczeństwa w Sieci. Waszym zadaniem jest odszukanie ich, odszyfrowanie właściwych zasad i zapisanie ich na kartce (prac  nie zrywamy!). Kartki podpisujemy imieniem, nazwiskiem, klasą.

      Ilość rozszyfrowanych zasad przygotowujemy wg reguły: do której klasy chodzi uczeń, tyle haseł przygotowuje, tzn. uczeń klasy IV - cztery zasady, klasy V - pięć zasad itd. Wszystkie poprawnie rozszyfrowane zasady bezpiecznego użytkowania komputera i Internetu zostaną nagrodzone oceną bardzo dobrą z informatyki.

      Na prace czekamy wyłącznie w dniu 11 lutego - Dniu Bezpiecznego Internetu - do godziny 14:00.

      W tym dniu również klasy młodsze wezmą udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa  w Sieci - będą uczyć się rozważnego korzystania z komputera i Internetu.

    • Świetlik
     • Świetlik

     • Przypominamy, że trwają zapisy chętnych uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

      Konkurs przebiega na ośmiu osobnych poziomach (np. poziom 1 - klasy I, poziom 2 - klasy II itd.)  w dwóch etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy.

      Etap Przygotowawczy

      Pierwszy etap Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 21 stycznia do dnia 16 marca 2020 r. Doświadczenia do samodzielnego wykonania zostały opublikowane na stronie swietlik.edu.pl.

      Zestawy doświadczeń zawierają od dwóch do pięciu doświadczeń wraz z dokładnymi opisami i komentarzami. Przeprowadzenie doświadczeń stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów ogólnie dostępnych. Wykonanie doświadczeń nie jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie.

      Test Konkursowy

      Drugi etap, czyli test XIII edycji Konkursu odbędzie się 17 marca 2020 r.

      Na stronie Organizatora znajdują się archiwalne zestawy zadań z poprzednich lat dla wszystkich poziomów (klas).

      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata 10 zł na konto Organizatora.

       

      Wpłaty (do dnia 12 lutego) przyjmują szkolni koordynatorzy konkursu:

      klasy I - IV - p. Joanna Widera - Drab

      klasy V - VIII - p. Dorota Walczak

    • WOŚP
     • WOŚP

     • W 28 finale Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy z naszej szkoły wzięło udział 32 uczniów, a jako Sztab liczyliśmy 98 wolontariuszy. Udało nam się pobić kwotę zebraną w tamtym roku o prawie 3 tysiące :) Zebraliśmy 32 494,89 zł.

      W tym dniu można było milo spędzić niedzielne popołudnie podziwiając występy uczniów, rodziców i mieszkańców gminy Złoczew. Także można było osłodzić się watą cukrową, ciastami, pomalować twarz.

      Pabiniak Aneta

    • Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe
     • Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

     • 13 stycznia rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. Wszyscy chcemy, by były one zdrowe i bezpieczne.

      Na lekcjach w klasach uczniowie przypomnieli sobie o najważniejszych zasadach  - były rozmowy, pogadanki, dzieci wykonywały prace plastyczne nt. właściwego postępowania w czasie zabaw na śniegu i lodzie.

      Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy zdrowych i bezpiecznych ferii zimowych oraz udanego wypoczynku. "Naładujcie akumulatory", by w nowym semestrze udały się Wam wszystkie plany.

      Rady dla rodziców:

      Jeżeli dzieci pozostają w domu czasie ferii, to na czas nieobecności dorosłych domowników wskazane jest:

      • najlepiej zapewnić dziecku opiekę  zaufanej osoby ,
      • pozostawić przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe 112, 997 - policja, 998 -straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe,
      • przekazać zaufanym sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
      • wyrobić u dzieci nawyk zamykania drzwi od wewnątrz,
      • zezwalać na wpuszczanie do domu tylko tych osób, na które wyrażają zgodę rodzice,
      • bezwzględnie zakazać wpuszczania osób nieznajomych,
      • uczulać dzieci, by korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych miejsc zabaw,
      • przygotować dzieciom posiłek, by w czasie nieobecności dorosłych nie musiały używać niebezpiecznych narzędzi, np. noży, krajalnicy, kuchenki.

      Rady dla dzieci:

      Jeśli jesteś w domu:

      • Jeśli odbierasz telefon podczas nieobecność domowników i nie znasz rozmówcy, powinieneś powiedzieć, że w tej chwili nie mogą oni podejść do telefonu, poprosić o nazwisko i numer telefonu rozmówcy oraz poinformować, że oddzwonią do niego.
      • Nie informuj o nieobecności domowników, do kiedy ich nie będzie oraz gdzie obecnie przebywają. Powiedz o takim telefonie rodzicom lub opiekunom.
      • Pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi osobie nieznajomej, bez względu na to, za kogo się podaje /np. policjant, listonosz, hydraulik/.
      • Nie otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła.
      • Nie wpuszczaj do domu kolegów, jeśli rodzice nic o tym wcześniej nie wiedzieli i nie wyrazili zgody na odwiedziny.
      • O wszystkich takich sytuacjach informuj rodziców.

      Jeśli przebywasz poza domem:                    

      • Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
      • Nikomu nie opowiadaj o wyposażeniu swojego domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym.
      • Klucze do mieszkania noś zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawaj nikomu adresu zamieszkania.
      • Nie przyprowadzaj do domu nikogo pod nieobecność rodziców i bez ich zgody.
      • Unikaj miejsc, w których pali się papierosy lub spożywa napoje alkoholowe.
      • Nie wsiadaj do samochodów osób nieznajomych.
      • Nie nawiązuj kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek, spacer lub zapraszającymi do swoich mieszkań.
      • Nie przyjmuj niczego na przechowanie od osób nieznajomych /mogą pochodzić z przestępstwa/.
      • Pamiętaj też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach  oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych.
      • Bądź ostrożny na ulicy, przestrzegaj zasad poruszania się w ruchu drogowym.
      • Dbaj o swoje zdrowie, ubieraj się stosownie do panującej pogody. Nie chodź w przemoczonym ubraniu.
    • Konkursy plastyczne o tematyce świątecznej
     • Konkursy plastyczne o tematyce świątecznej

     • W grudniu nasi uczniowie brali udział w dwóch konkursach bożonarodzeniowych:

      IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Czas Bozego Narodzenia" - organizator: Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym. 

      Celem konkursu było:

      - inspirowanie aktywności twórczej dzieci;

      - propagowanie wśród dzieci różnorodnych form twórczości;

      - ukazanie podstawowych wartości, takich jak: miłość, rodzina, przyjaźń, poświęcenie, życzliwość, brak obojętności dla drugiego człowieka.

      W konkursie wzięli udział uczniowie klas V i VI. 

      "Boże Narodzenie w życiu, tradycji i obyczajach" - organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.

      Celem konkursu było:

      - prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych;

      - poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzenie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.

      W konkursie brali udział uczniowie wszystkich klas szkoły. Wykonali oni kartki świąteczne i stroiki. 

      Aneta Krzemińska

    • Sukces naszych uczniów w konkursie międzynarodowym.
     • Sukces naszych uczniów w konkursie międzynarodowym.

     • W dniach 13 - 15 listopada 2019 r. odbył się XIV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2019. Miło nam poinformować, że dwoje naszych uczniów zostało laureatami konkursu w skali kraju: Dominik Pilarski zajął III miejsce, a Szymon Pilarski otrzymał wyróżnienie. Obaj chłopcy są uczniami p. Joanny Widery - Drab. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

    • Bóbr 2019. Międzynarodowy Konkurs Informatyczny
     • Bóbr 2019. Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

     • Już po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Konkursu  Informatycznego Bóbr. Naszą szkołę reprezentowało 70 uczestników: 23 w kategorii Skrzat (klasy I - III), 24 w kategorii Benjamin (klasy IV - VI) oraz 23 w kategorii Junior (klasy VII - VIII).

      Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

       Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów, którzy są kreatywni i nie boją się wyzwań, lubią rozwiązywać skomplikowane zadania wymagające logicznego i analitycznego myślenia oraz chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie programowania.

      Organizatorzy konkursu Bóbr w Polsce to  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.  Tegoroczny Bóbr został objęty patronatami honorowymi m. in. Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

      Więcej informacji o konkursie oraz zbiór zadań z tegorocznej i poprzednich edycji na stronie polskiego organizatora konkursu:  www.bobr.edu.pl

      Najlepsze wyniki w szkole w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyli:

      kategoria Skrzat (kl. I - III)

      I : Dominik Pilarski, kl. III c -  70 pkt. (III miejsce w Polsce)

      II : Szymon Pilarski, kl. III c - 66,25 pkt. (wyróżnienie w Polsce)

      III : Daria Zdzienicka, kl. III c - 62,5 pkt.

            Piotr Cała, kl. III c -  62,5 pkt.

       

      kategoria Benjamin (kl. IV - VI)

       I : Jakub Matusiak, kl. VI a - 96,25 pkt.

      II : Tatiana Krawczyk, kl. VI b - 75 pkt.

      III : Patryk Nogala, kl. VI a - 74,5 pkt.

       

      kategoria Junior (kl. VII - VIII)

      I : Dominika Wysota, kl. VII c - 85,25 pkt.

      II : Piotr Drzaga, kl. VII a - 78,75 pkt.

      III : Filip Mieszała, kl. VII a - 76,5 pkt.

       

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów w kolejnym konkursie!!

      Szkolny koordynator konkursu

      Dorota Walczak

    • Życzenia noworoczne
     • Życzenia noworoczne

     • Na Nowy 2020 Rok  życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom:

      "Niech się spełnią wszystkie marzenia,
      te łatwe i te trudne do spełnienia.
      Niech się spełnią te duże i te małe,
      te mówione głośno lub wcale.
      Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku
       w nadchodzącym Nowym Roku"

      Niech Nowy Rok będzie szczęśliwy i obfituje w osobiste sukcesy, spełni ambitne zamierzenia i dążenia oraz przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań.

      Niech otaczają Was ludzie szczerzy, dobrzy i oddani.

      Dużo zdrowia i radości!

      Szczęśliwego Nowego Roku!

    •  „Królem jest Bóg”
     •  „Królem jest Bóg”

     • Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie klasy III c  wystawili Jasełka bożonarodzeniowe. W specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii ukazującej ludzi podążających do Betlejem, młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Uczniowie nie tylko odegrali swe role, ale również zaśpiewali wiele kolęd i zagrali na różnych instrumentach. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa szukających schronienia na noc.

      Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku. Piękny śpiew pastorałek, kolęd i piosenek świątecznych uświadomił wszystkim i  przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, nauczycieli, ale i zaproszonych gości.

      Po zakończonym spektaklu głos zabrała  dyrektor szkoły p. Anna Szczepaniak, która podziękowała uczniom za występ oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się także proboszcz parafii Złoczew ks. Piotr Wierusz, życząc, abyśmy żyli wiarą i innym dawali przykład chrześcijańskiej postawy. Wśród zaproszonych gości była również wiceprzewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Gryszkiewicz, która oprócz życzeń podarowała małym aktorom słodkie upominki. 

                                              Joanna Widera-Drab

    • Wigilia w III b
     • Wigilia w III b

     • W dniu 18 grudnia 2019 roku mieliśmy klasową wigilię. Uczniowie wspólnie z wychowawcą przygotowali salę. Ustawili ławki, ozdobili gałązkami świerku i świątecznym serwetkami, przygotowali zastawę do spożywania pokarmów oraz wszystkie owoce i produkty. Dzieci wraz z wychowawcą byli odświęlnie ubrani. Wspólnie połamaliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy oraz pastorałki. Panowała miła, rodzinna atmosfera.

      Bogusława Centkowska