• Rekrutacja do klas I
     • Rekrutacja do klas I

     • 31 marca 2020 r.

      Informujemy, że wnioski wszystkich osób zainteresowanych przyjęciem dziecka - kandydata do klasy I, zostały pomyślnie rozpatrzone.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

    • Zdalne nauczanie
     • Zdalne nauczanie

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie!
        Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

       MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na. Według aktualnych założeń nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
        Informuję, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość i będą realizowane poprzez e-dziennik, platformy edukacyjne i inne wskazane przez nauczyciela narzędzia. Nauczyciele będą umieszczać materiały i instrukcje umożliwiające zrozumienie nowych treści nauczania w ramach dotychczasowego planu lekcji.

       Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
        Zapewniam Państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od systemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała zbyt długiego korzystania z komputera.
        Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez dziennik elektroniczny.
        Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zapewnione przez dziennik elektroniczny.  W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

    • Zdalna nauka
     • Zdalna nauka

     • Drodzy uczniowie! W naszej szkole w dni zawieszenia zajęć przez MEN z powodu pandemii koronawirusa prowadzimy nauczanie zdalne.  Wasi nauczyciele na Librusie wstawiają dla Was materiały do nauki, zadają lekcje, umawiają się na wirtualne zajęcia. Uczniowie proszeni są, aby systematycznie (codziennie) przeglądali wiadomości, komunikaty i zadania domowe w dzienniku elektronicznym oraz wykonywali zlecone przez nauczycieli prace. Ponieważ w urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych) nie wszystkio widać, należy sprawdzać informacje w komputerach.

      Jeżeli któryś uczeń zapomniał lub zgubił swoje hasło do logowania, to każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie

      Pamiętajcie! Dni wolne od szkoły nie są dniami wolnymi od nauki.

      Apeluję również do rodziców, aby motywowali dzieci do systematycznej pracy w domu, a w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa, rygorystycznego przestrzegania zasad higieny i ograniczenia kontaktów z osobami postronnymi.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

    • Materiały dla ósmoklasistów
     • Materiały dla ósmoklasistów

     • Pakiety materiałów ćwiczeniowych do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego znajdują się na stronie CKE (link: cke.gov.pl) oraz OKE (link: komisja.pl).  Codziennie o 9:00 nowe zadania, a o 15:00 - rozwiązania!

      Zachęcamy uczniów do korzystania z nich podczas samodzielnej nauki w domu. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem.

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. M. Kopernika w Złoczewie

     • Opłata za posiłki w marcu

     • Prosimy o uregulowanie płatnosci za obiady za miesiąc marzec (liczymy osiem dni roboczych - do 11 marca).

      Opłaty dla szkoły podstawowej:

      • śniadania - 8 x 1,50 zl =12,00 zł
      • obiady - 8 x 2,80 zł = 22,40 zł
      • śniadania  + obiady - 34,40 zł

      Opłaty dla klasy "O"

      • śniadania  + obiady - 34,40 zł
      • śniadania + obiady + podwieczorki  8 x 5,10  = 40,80 zł

      Opłaty, które zostały dokonane z góry (za cały miesiąc marzec), będą odliczone przy następnej płatności.

     • PILNY KOMUNIKAT!!

     • Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku, w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zostają zawieszone na czas - od 12 do 25 marca 2020 roku.

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniach 12 i 13 marca br. uczniowie mogą zostać objęci działaniami opiekuńczymi.W takim przypadku bardzo proszę o zgłoszenie telefoniczne,  pod nr 43 820 23 30, w dniu 11 marca 2020 roku (dziś), do godz. 15:00 przyjście dziecka do szkoły w czwartek i piątek. 

      Stołówka szkolna oraz dowóz uczniów do szkoły w okresie zawieszenia zajęć również zostają zawieszone.

      Szczegółowe informacje wynikające z komunikatu Ministra Edukacji Narodowej można znaleźć pod adresem:https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG

      Anna Szczepaniak

      Dyrektor Szkoły PodstawowejIm. Mikołaja Kopernika w Złoczewie

     • Uwaga! Odwołane rekolekcje.

     • W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego oraz Kuratora Oświaty w Łodzi  o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów oraz wyjść zbiorowych informuję, że w dniu 11 marca 2020 roku uczniowie pozostaną na zajęciach w szkole (nie będzie wyjścia na Rekolekcje Wielkopostne do Kościoła).

      Dyrektor: Anna Szczepaniak

     • Uwaga! Koronawirus - informacje.

     • W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

      Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów, o uważną obserwację dziecka, a w przypadku osób, które przebywały ostatnio lub miały kontakt z osobami będącymi w Chinach, Korei Południowej czy Włoszech o codzienne monitorowanie temperatury, a w chwili pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji, o pozostawienie dziecka w domu.

      Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

      1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

      · należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się pod adresem: https://gis.gov.pl/mapa/)

      · lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic )

      2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

      Szczegółowe informacje związane rozprzestrzenianiem koronawirusa i środkami profilaktycznymi znajdują się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

      oraz pod numerem

      infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

      Dyrektor Szkoły: Anna Szczepaniak