• Wyniki badania ankietowego "Zdalne nauczanie"
     • Wyniki badania ankietowego "Zdalne nauczanie"

     • Szanowni Państwo!

       Minęło kilka miesięcy, odkąd w październiku 2020r. przeszliśmy po raz drugi na zdalne nauczanie. W trudnym dla nas wszystkich czasie, który wymaga pełnej mobilizacji, współpracy i wyrozumiałości, postanowiliśmy przygotować dla Państwa i dla uczniów klas IV – VII ankietę dotyczącą zdalnego nauczania w naszej szkole. Zapytaliśmy w niej o wrażenia, ograniczenia i możliwości związane z tym sposobem realizacji nauki.     

      W badaniach uczestniczyło 160 rodziców. Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami Państwa spostrzeżeniami, odczuciami. Wzięliśmy je pod uwagę przy organizacji zajęć „ na żywo” w II półroczu roku szkolnego. Zgodnie z oczekiwaniami zwiększyliśmy ilość zajęć prowadzonych online  w klasach:

      Kl. IV a  - przyroda, technika, muzyka, religia;

      Kl. IV b  – przyroda, matematyka, język angielski;

      Kl. IV c  – język angielski;

      Kl. V a   – język angielski;

      Kl. VII a – biologia, geografia, historia;

      Kl. VII c  – biologia, geografia, historia, język niemiecki / rosyjski;

      Kl. VIII a – fizyka, chemia;

      Kl. VIII b – fizyka, chemia;

      Kl. VIII c – fizyka, chemia, historia, język niemiecki;

      Z analizy ankiety wynika, że    dotychczasowa forma nauczania spotkała się z Państwa  zrozumieniem. Dla większości z Państwa i dla uczniów ilość lekcji „ na żywo” była wystarczająca i ta  forma zajęć jest  wg większości uczniów najodpowiedniejsza. Organizacja zajęć zdalnych została oceniona pozytywnie. Cieszy nas również fakt , że zostało docenione   zaangażowanie wychowawców i nauczycieli podczas nauczania.

      Uczniowie   uważają, że nauczyciele ciekawie prowadzą lekcje.  Jeśli z jakimś przedmiotem mieli  problem , to podkreślili, że pojawił się on wcześniej,  przed zdalnym nauczaniem. Pozytywnie ocenili dostępność nauczycieli w celu udzielenia dodatkowych odpowiedzi czy pomocy w zrozumieniu tematu. Czas na odsyłanie zadawanych przez nauczycieli zadań wg większości ankietowanych jest wystarczający. Na pewno tego, czego brakuje uczniom w czasie pracy zdalnej to bezpośredni kontakt z nauczycielami i rówieśnikami. Najczęstsze trudności związane ze zdalnym nauczaniem wynikają wg uczniów z problemów z połączeniem internetowym.

      Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wypełnienie ankiet i zaangażowanie w podnoszenie jakości pracy placówki.  Mamy świadomość, ile trudu wkładacie Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby nauka zdalna przebiegała prawidłowo i aby uczniowie mogli zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem.

      Anna Jagieła

      Dyrektor Szkoły

    • Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów
     • Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów

     • Budowanie właściwych nawyków korzystania z komputera i sieci to bardzo ważne zadanie. Przed  tym wyzwaniem szczególnie stawia nas czas pandemii. W ramach inicjatywy „Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy Razem!”, prowadzonej w naszej szkole,  odbył się  konkurs skierowany do uczniów klas I – III oraz IV – VIII dotyczący tych ważnych zagadnień. Uczniowie przygotowali ciekawe prace, w których wykazali się bogatą wiedzą, ale również pomysłowością i znajomością różnych aplikacji komputerowych.

      Komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Elżbiety Grabarczyk, Przewodniczącej Rady Rodziców, przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

      Klasy I – III

      I miejsce: Tomasz Teodorczyk, kl. 1 a

      II miejsce: Justyna Paś, kl. 2a

      III miejsce: Angelika Glińska, kl. 1 a

      Wyróżnienia: Viktoria Stencel, kl. 1 b i Jagoda Piotrowska, kl. 1 a

       

      Klasy IV – VIII

      I miejsce: Dominik i Szymon Pilarscy, kl. 4 c

      II miejsce: Natasza Szczygieł, kl. 7 a

      III miejsce: Jan Lorek, kl. 6 a

      Wyróżnienia: Amelia Anioł, kl. 6 d i Izabela Ługowska, kl. 7 b

       

      Zwycięzcy otrzymają nagrody – niespodzianki ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy uczestniczy drobne nagrody pocieszenia.

      Wszystkimi uczestnikom serdecznie gratulujemy pomysłów i zaangażowania. Najciekawsze prace zamieszczamy na stronie internetowej szkoły – mamy nadzieję, że będą one inspiracją do samodoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

      Joanna Widera - Drab, Dorota Walczak

    • Rozstrzygnięcie konkursu dla Rodziców
     • Rozstrzygnięcie konkursu dla Rodziców

     • W zabawie dla Rodziców z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu wzięło udział 138 osób.

      Test konkursowy składał się z 20 pytań. Wg statystki wygenerowanej automatycznie na portalu, 9 pytań okazało się dla uczestników łatwych, 10  o średnim stopniu trudności i jedno pytanie trudne.

      Średni wynik testu wyniósł 76,4 %. Średni czas odpowiedzi to 9 minut, 46 sekund. Nikt z uczestników nie zdobył w teście 100 %, ale aż 7 osób odpowiedziało na 19 z 20 pytań i uzyskało 95 %.

      Był to rodzic/opiekun (w kolejności klas):

      • Weroniki Jeżewskiej z kl. 3 a
      • Wiktora Suflety z 4 c
      • Kamila Mysiorka z 6 d
      • Nikoli Obiegłej z 6 d
      • Kacpra Michalskiego z 7 a
      • Tatiany Krawczyk z 7 b
      • Asi Kowalskiej z 7 b

      Zgodnie z regulaminem zwycięzcą konkursu dla dorosłych została osoba, która wykonała ten test w najkrótszym czasie, czyli Pani Marta Michalska, dlatego nagrodę otrzymuje klasa 7 a.

      Drugą nagrodę otrzymuje klasa, z której w teście wzięło udział najwięcej rodziców. Zwycięzcą w tej kategorii jest klasa, z której aż 20 z 22 (czyli 90,9 %) osób przystąpiło do zabawy, czyli 6 d. Gratulujemy!!!

      W dniach od 3 do 9 marca klasa 6 d i 7 a są zwolnione z kartkówek i pytania, czyli „niespodziewanych atrakcji” szkolnych :-). Oczywiście sprawdziany zapowiedziane wcześniej, odbędą się zgodnie z terminarzem.

      Wszyscy uczniowie, którzy zaangażowali swoich opiekunów do naszej akcji, otrzymują zgodnie z umową 5 pkt. dodatnich z zachowania.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że nasza zabawa podobała się. Jej celem było zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa w Internecie, a pytania pozwoliły wykazać się dużą wiedzą, ale też skłoniły do  zastanowienia się nad czyhającymi na użytkowników sieci pułapkami.

      Osoby, które chciałyby obejrzeć swój test, mogą napisać do nas na Librusie (do 9 III 2021 r. – po tym terminie szczegółowe odpowiedzi uczestników zabawy zostaną usunięte).

      W załączniku znajdują się właściwe odpowiedzi na pytania, podzielone na trzy kategorie: pytania łatwe, o średnim stopniu trudności i pytanie trudne. Przy trudniejszych pytaniach znajdziecie Państwo komentarz wyjaśniający.

      Dorota Walczak, Joanna Widera - Drab

       

    • Warto jest pomagać!
     • Warto jest pomagać!

     • Uczniowie naszej placówki przyłączyli się do akcji dobroczynnej na rzecz pogorzelców ze Skrzynna. Rodzina w wyniku pożaru, jaki wybuchł w ich domu straciła wszystko. W  ciągu ostatnich trzech tygodni w szkole odbywała się zbiórka przyborów szkolnych, zabawek, gier, książek  dla dzieci z poszkodowanej rodziny. Zbiórkę koordynowały panie Małgorzata Ciupek, Agnieszka Ciołek, Izabela Rybka, Dorota Kosek, Aneta Jamrozy. Zebrane rzeczy zostały przekazane rodzinie.

      Wszystkim  serdecznie dziękujemy za wrażliwość, okazaną dobroć i udzielone wsparcie.

      Aneta Jamrozy

    • Konkurs #SAFErzy
     • Konkurs #SAFErzy

     • W związku z ogólnopolskimi obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zaprasza uczniów klas I – VIII do udziału w konkursie „#SAFErzy”. Celem konkursu jest promowanie wśród młodych użytkowników Internetu właściwych postaw i kształtowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z sieci.

      Konkurs skierowany jest do trzech grup wiekowych, a jego przedmiotem jest:

      • Klasy I – III – wykonanie PLAKATU propagującego bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Praca może obrazować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu. Format A4; technika wykonania pracy plastycznej - kredka, ołówek, farby, pastele, wyklejanka itp.;
      • Klasy  IV-VI - stworzenie KOMIKSU/ HISTORYJKI OBRAZKOWEJ propagującej bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Praca może obrazować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu. Jedna praca konkursowa powinna stanowić zamkniętą całość o objętości od 3 do 6 stron formatu A4; każdy rysunek komiksu powinien zawierać krótki tekst np. dialog, rymowankę, itp.; technika wykonania pracy - kredka, ołówek, farby, pastele, wyklejanka itp.;
      • Klasy VII – VIII - stworzenie krótkiego nagrania w formie TELEDYSKU/SPOTU propagującego bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Dzieło może prezentować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu, jak im przeciwdziałać, alternatywne metody spędzania wolnego czasu; czas trwania ok. 1 minuty; rozmiar pliku max. do 30 MB;

      Prace w każdej kategorii wiekowej mogą być wykonane samodzielnie lub zbiorowo (do 3 współtwórców)

      Pliki z pracami konkursowymi należy przesyłać na adres www.prewencja@ld.policja.gov.pl
      do dnia 17 marca 2021r.

      Wszystkich chętnych do udziału w konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu (w załączniku). Do wysłanych prac powinien być dołączony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2).

      Pomocy w przesłaniu materiałów na konkurs w razie potrzeby udzielą nauczyciele informatyki (klasy I – III – wychowawcy; klasy IV – VIII – p. Dorota Walczak)

       

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Informujemy, że dziś zakończył się szkolny konkurs dla Rodziców zorganizowany z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Wzięło w nim udział 138  rodziców. Dziękujemy Państwu za tak liczne uczestnictwo. 

      Do 25 lutego trwa jeszcze konkurs dla uczniów. W przyszłym tygodniu podamy laureatów konkursów dla dzieci i dorosłych. 

    • Konkurs Kaligraficzny „Zapomniana sztuka pięknego pisania”.
     • Konkurs Kaligraficzny „Zapomniana sztuka pięknego pisania”.

     • Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie kaligraficznym. Celem konkursu jest rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród uczniów,  rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem,  rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, uwrażliwianie na piękno pisma odręcznego oraz  zapoznanie z twórczością Ludwika Jerzego Kerna.

      Przedmiotem konkursu jest

      • wykaligrafowanie jednego z zaproponowanych przez organizatora tekstów (dla uczniów klas IV-VIII)
      •  zaprojektowanie inicjału swojego imienia lub nazwiska (dla uczniów klas I-III)

      Praca powinna być wykonana wiecznym piórem (kolor atramentu i szerokość stalówki dowolna) na gładkim papierze formatu A4.

      Termin nadsyłania prac mija 26 lutego.

      Więcej o konkursie (regulamin, tekst do przepisania oraz inspiracje) znajdziecie pod linkiem:

      Strona konkursu ogłoszonego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu. 

    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji zapraszamy Was na quiz specjalny Eduelo, w którym możecie sprawdzić, czy nie popełniacie często spotykanych błędów językowych.

      Młodszych uczniów zachęcamy do rozwiązania quizu z rodzicami lub nauczycielami. Starsi niech sprawdzą się sami! :)

      Quiz znajdziecie w zakładce "Quizy specjalne" na stronie eduelo.pl

    • Gazetka o zdrowym odżywianiu
     • Gazetka o zdrowym odżywianiu

     • Jedzenie jest częścią naszego życia i to właśnie ono w dużej mierze odpowiada za to, jak się czujemy. Przekłada się na kondycję fizyczną oraz psychiczną - wpływa na ciało i umysł. Chodź wiele osób o tym fakcie dobrze wie, to niestety wciąż zapomina o sobie. O tym aby być w pełni świadomi tego, co się spożywa. Aby sobie to przypomnieć na korytarzu szkoły przedstawiamy zasady zdrowego odżywiania.

      Pabiniak Aneta

    • Walentynkowy zawrót głowy w naszej szkole...
     • Walentynkowy zawrót głowy w naszej szkole...

     • Walentynki już za nami. W piątek 12. lutego uczniowie z klasy VIII przekazywali walentynkowe kartki z pozdrowieniami i z wyrazami sympatii. Nie zabrakło gestów serdeczności i życzliwości pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców. Walentynkowa poczta przyniosła społeczności szkolnej wiele radości i wspomnień. Dzień ten uczy okazywania uczuć, a tym samym niesie radość i  zadowolenie. Uśmiech na twarzy i rozpromienione buzie świadczyły o tym, że otrzymane liściki sprawiły wiele przyjemności. Dzień ten urozmaiciło słodkie "małe co nieco".

      Zadbajmy jednak o to, aby święto walentynkowe nie trwało tylko jeden dzień, ale cały rok.

      Pamiętajmy, że miłe słowa poprawiają humor i ułatwiają relacje międzyludzkie.

      zdj. i opr. Beata Paluch

    • Quiz Eduelo - Dzień Bezpiecznego Internetu.
     • Quiz Eduelo - Dzień Bezpiecznego Internetu.

     • Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji portal EDUELO zaprasza dzieci z klas IV-VIII do rozwiązania quizu.

      Quiz znajdziecie na swoim koncie w Eduelo w trybie "Zagraj z klasą" w zakładce "Quizy specjalne".

    • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkursy informatyczne dla uczniów.
     • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkursy informatyczne dla uczniów.

     • Zapraszamy wszystkich uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie do udziału w konkursach, których celem jest dbałość o bezpieczeństwo w Internecie, budowanie właściwych nawyków korzystania z komputera i sieci, inspirowanie innych do działania.

      Konkurs dla klas I – III

      Tematem konkursu jest przygotowanie pracy w programie graficznym, np.  Paint, Fotoramio

      1. Dla klas 1 i 2 wykonanie rysunku z napisem „Dzień Bezpiecznego Internetu” nawiązującego do hasła.
      2. Dla klas 3 przygotowanie komiksu o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Komiks musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

      Konkurs dla klas IV - VIII

      Tematem konkursu realizowanego w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” jest przygotowanie pracy promującej idee bezpiecznego i higienicznego korzystania z Internetu w wybranej kategorii:

      1. Interaktywny quiz wiedzy o bezpiecznym zachowaniu w Internecie. Wykorzystajcie do tego Scratcha, Quizziz, lub inną wybraną aplikację.
      2. Prezentację „Bezpieczny Internet” -  możecie użyć do wykonania pracy platformę Genially do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści lub inny wybrany program np. PowerPoint. Prezentacja może mieć formę escape roomu (pokoju zagadek).
      3. Gazetkę na temat bezpieczeństwa w sieci – można tutaj wykazać się umiejętnością pracy w aplikacji padlet lub przygotować w programie tekstowym tradycyjną wersję gazetki.

      Najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych na zajęciach z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy z każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

      CELE KONKURSU:

      • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z Internetu.
      • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, wybranymi aplikacjami.
      • Promocja uczniów i ich potencjału twórczego w szkole i w środowisku.

      WARUNKI KONKURSU:

      • Prace w klasach I – III muszą być wykonane samodzielnie.
      • Prace w klasach IV - VIII mogą być wykonane samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych.
      • Praca musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu”.
      • Pracę lub link do pracy należy przesłać na adres mailowy: spzloczew.it@gmail.com
      • Termin wykonania i wysłania prac upływa 25 lutego 2021 r. o godz. 14.00 (prace otrzymane pocztą elektroniczną  potwierdzimy mailem zwrotnym).
      • Praca musi zawierać wizytówkę autora/autorów tj. imię, nazwisko, klasę.
      • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z informatyki i pochwały, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.

       KRYTERIA OCENY PRAC:

      • Zgodność z tematem.
      • Estetyka wykonania.
      • Pomysłowość.

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły i facebooku.
      • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na udostępnienie swoich prac w Internecie. Prace wykonane w aplikacjach internetowych, do których uczestnicy wysyłają tylko link (np. genially, padlet, quizziz) muszą przed wysłaniem być opublikowane w sieci, po przesłaniu ich do Organizatora nie wolno zmieniać ich treści, nanosić poprawek.
      • Autor, który w swojej pracy wykorzysta materiały zamieszczone w Internecie, jest zobowiązany do podania ich źródeł.

      Przypominamy, że wiele przydatnych informacji znajdziecie odwiedzając strony internetowe: dbi.pl, saferinternet.pl, sieciaki.pl, dzieckowsieci.pl.

      ORGANIZATORZY:

      Dorota Walczak

      Joanna Widera - Drab

    • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkurs dla Rodziców.
     • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkurs dla Rodziców.

     •  

      Zapraszamy wszystkich Rodziców/Opiekunów uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie do udziału w konkursie, którego celem jest budowanie właściwych nawyków korzystania z Internetu oraz integracja społeczności szkolnej poprzez wspólną zabawę.

      W dniach 13 – 22 lutego udostępnimy Państwu poprzez pocztę na Librusie link do Testu wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie. Waszym zadaniem jest podjęcie wyzwania i wykonanie tego testu. Za test nie będzie ocen :-), walczycie o nagrodę dla klasy swojego dziecka.

      Nagrodą w konkursie jest

      • tygodniowe zwolnienie klasy z prac domowych ze wszystkich przedmiotów (klasy I – III)
      • tygodniowe zwolnienie klasy z pytania i kartkówek ze wszystkich przedmiotów (klasy IV- VIII).

      Organizatorzy przewidują co najmniej dwie nagrody:

      - dla klasy, której Rodzic/Opiekun zdobędzie największą liczbę punktów w Teście (w razie równej liczby punktów zwycięża ta osoba, która rozwiąże test w jak najkrótszym czasie)

      - dla klasy, z której do Testu przystąpi największy procent Rodziców/Opiekunów (tutaj są przewidziane nagrody ex aequo)

      WARUNKI KONKURSU:

      1. Każde dziecko może reprezentować tylko jeden Rodzic/Opiekun. W razie, gdy oboje rodzice wykonają test bierzemy pod uwagę test wykonany wcześniej.
      2. Rodzic/Opiekun rozwiązując test podaje swój Nick (wymyślony pseudonim), imię dziecka i klasę (jeżeli w klasie jest więcej dzieci o tym samym imieniu – proszę dopisać pierwszą literę nazwiska lub nr z dziennika)
      3. Test będzie aktywny od dnia 13 lutego od godz. 8:00, a dostęp do testu zakończy się 22 lutego o godz. 14.00.
      4. Oprócz nagrody dla klasy dziecka, przewidziana jest nagroda z zachowania dla ucznia za zaangażowanie swojego Rodzica/Opiekuna w szkolnych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu – każde dziecko, którego Rodzic/Opiekun weźmie udział w zabawie otrzyma pochwałę do dziennika (kl. I – III) oraz pochwałę i 5 pkt. do Karty Punktacyjnej Zachowania (kl. IV – VIII), niezależnie od liczby punktów zdobytych przez rozwiązującego test Rodzica/Opiekuna.

      CELE KONKURSU:

      • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z Internetu.
      • Profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci.
      • Zaangażowanie w życie szkoły jak największej liczby rodziców.
      • Integracja środowiska szkolnego.
      • Promocja szkoły w środowisku.

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły i facebooku.
      • Osoby przystępujące do konkursu wyrażają tym samym zgodę na udostępnienie nazwisk zwycięzców w Internecie.

       

      ORGANIZATORZY:

      Dorota Walczak

      Joanna Widera - Drab

    • Konkurs w czasach zarazy
     • Konkurs w czasach zarazy

     •  

      Warto było wziąć udział w wojewódzkim  konkursie, do którego zaprosiło nas wydawnictwo Literatura. Zadaniem do wykonania było napisanie opowiadania, nagrania filmu lub wykonania pracy plastycznej.

      W konkursie wzięło udział 10 osób. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki, a Maja Piotrowska i Szymon Pilarski z klasy IV c otrzymali wyróżnienie.

      zdj. i opr. Beata Paluch

    • Uwaga! Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Uwaga! Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 9  lutego obchodzić będziemy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy Razem!”.

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo było to święto europejskie, ale obecnie włączają się w jego  obchody państwa z całego świata

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja OrangePartnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie dorosłych (rodziców, nauczycieli i wychowawców) z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.

      W naszej szkole obchody będą trwały przez cały luty. Szkolnym hasłem tegorocznej akcji jest „DBI = DBI” (Dzień Bezpiecznego Internetu = Dbam, Buduję, Inspiruję” (dbam o bezpieczeństwo, buduję właściwe nawyki, inspiruję innych do działania). W ramach działań odbędą się różne zajęcia i konkursy. W działania chcemy włączyć zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Wkrótce ogłosimy Wam konkurs, który w tym roku będzie skierowany do uczniów, ale też do rodziców, którzy walczyć będą o nagrodę dla klasy swojego dziecka. Zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie. Działajmy razem!

      Dorota Walczak, Joanna Widera -Drab

    • Świąteczny projekt międzyszkolny
     • Świąteczny projekt międzyszkolny

     • Uczniowie klasy 4b naszej szkoły wzięli  udział w projekcie wymiany międzyszkolnej, który polegał na wykonaniu świątecznych kartek z życzeniami dla rówieśników ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Dąbrowie. Kartki te zostały wysłane do  uczniów tejże szkoły. Nasi wychowankowie również otrzymali kartki świąteczne od uczniów klasy czwartej ze szkoły w Dąbrowie oraz pamiątkowe zdjęcie. 

      Niewykluczone, iż ten piękny gest zaowocuje nawiązaniem nowych znajomości, a może nawet przyjaźni między uczniami  obydwu szkół.

      Dorota Kosek