• Gazetka o zdrowym odżywianiu
     • Gazetka o zdrowym odżywianiu

     • Jedzenie jest częścią naszego życia i to właśnie ono w dużej mierze odpowiada za to, jak się czujemy. Przekłada się na kondycję fizyczną oraz psychiczną - wpływa na ciało i umysł. Chodź wiele osób o tym fakcie dobrze wie, to niestety wciąż zapomina o sobie. O tym aby być w pełni świadomi tego, co się spożywa. Aby sobie to przypomnieć na korytarzu szkoły przedstawiamy zasady zdrowego odżywiania.

      Pabiniak Aneta

    • Walentynkowy zawrót głowy w naszej szkole...
     • Walentynkowy zawrót głowy w naszej szkole...

     • Walentynki już za nami. W piątek 12. lutego uczniowie z klasy VIII przekazywali walentynkowe kartki z pozdrowieniami i z wyrazami sympatii. Nie zabrakło gestów serdeczności i życzliwości pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców. Walentynkowa poczta przyniosła społeczności szkolnej wiele radości i wspomnień. Dzień ten uczy okazywania uczuć, a tym samym niesie radość i  zadowolenie. Uśmiech na twarzy i rozpromienione buzie świadczyły o tym, że otrzymane liściki sprawiły wiele przyjemności. Dzień ten urozmaiciło słodkie "małe co nieco".

      Zadbajmy jednak o to, aby święto walentynkowe nie trwało tylko jeden dzień, ale cały rok.

      Pamiętajmy, że miłe słowa poprawiają humor i ułatwiają relacje międzyludzkie.

      zdj. i opr. Beata Paluch

    • Quiz Eduelo - Dzień Bezpiecznego Internetu.
     • Quiz Eduelo - Dzień Bezpiecznego Internetu.

     • Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji portal EDUELO zaprasza dzieci z klas IV-VIII do rozwiązania quizu.

      Quiz znajdziecie na swoim koncie w Eduelo w trybie "Zagraj z klasą" w zakładce "Quizy specjalne".

    • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkursy informatyczne dla uczniów.
     • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkursy informatyczne dla uczniów.

     • Zapraszamy wszystkich uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie do udziału w konkursach, których celem jest dbałość o bezpieczeństwo w Internecie, budowanie właściwych nawyków korzystania z komputera i sieci, inspirowanie innych do działania.

      Konkurs dla klas I – III

      Tematem konkursu jest przygotowanie pracy w programie graficznym, np.  Paint, Fotoramio

      1. Dla klas 1 i 2 wykonanie rysunku z napisem „Dzień Bezpiecznego Internetu” nawiązującego do hasła.
      2. Dla klas 3 przygotowanie komiksu o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Komiks musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

      Konkurs dla klas IV - VIII

      Tematem konkursu realizowanego w ramach akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” jest przygotowanie pracy promującej idee bezpiecznego i higienicznego korzystania z Internetu w wybranej kategorii:

      1. Interaktywny quiz wiedzy o bezpiecznym zachowaniu w Internecie. Wykorzystajcie do tego Scratcha, Quizziz, lub inną wybraną aplikację.
      2. Prezentację „Bezpieczny Internet” -  możecie użyć do wykonania pracy platformę Genially do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści lub inny wybrany program np. PowerPoint. Prezentacja może mieć formę escape roomu (pokoju zagadek).
      3. Gazetkę na temat bezpieczeństwa w sieci – można tutaj wykazać się umiejętnością pracy w aplikacji padlet lub przygotować w programie tekstowym tradycyjną wersję gazetki.

      Najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych na zajęciach z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy z każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

      CELE KONKURSU:

      • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z Internetu.
      • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, wybranymi aplikacjami.
      • Promocja uczniów i ich potencjału twórczego w szkole i w środowisku.

      WARUNKI KONKURSU:

      • Prace w klasach I – III muszą być wykonane samodzielnie.
      • Prace w klasach IV - VIII mogą być wykonane samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych.
      • Praca musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu”.
      • Pracę lub link do pracy należy przesłać na adres mailowy: spzloczew.it@gmail.com
      • Termin wykonania i wysłania prac upływa 25 lutego 2021 r. o godz. 14.00 (prace otrzymane pocztą elektroniczną  potwierdzimy mailem zwrotnym).
      • Praca musi zawierać wizytówkę autora/autorów tj. imię, nazwisko, klasę.
      • Dla wszystkich uczestników przewidziane są oceny z informatyki i pochwały, a dla autorów najlepszych prac przewidziane są dodatkowo nagrody rzeczowe.

       KRYTERIA OCENY PRAC:

      • Zgodność z tematem.
      • Estetyka wykonania.
      • Pomysłowość.

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły i facebooku.
      • Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na udostępnienie swoich prac w Internecie. Prace wykonane w aplikacjach internetowych, do których uczestnicy wysyłają tylko link (np. genially, padlet, quizziz) muszą przed wysłaniem być opublikowane w sieci, po przesłaniu ich do Organizatora nie wolno zmieniać ich treści, nanosić poprawek.
      • Autor, który w swojej pracy wykorzysta materiały zamieszczone w Internecie, jest zobowiązany do podania ich źródeł.

      Przypominamy, że wiele przydatnych informacji znajdziecie odwiedzając strony internetowe: dbi.pl, saferinternet.pl, sieciaki.pl, dzieckowsieci.pl.

      ORGANIZATORZY:

      Dorota Walczak

      Joanna Widera - Drab

    • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkurs dla Rodziców.
     • Dzień Bezpiecznego Internetu. Konkurs dla Rodziców.

     •  

      Zapraszamy wszystkich Rodziców/Opiekunów uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie do udziału w konkursie, którego celem jest budowanie właściwych nawyków korzystania z Internetu oraz integracja społeczności szkolnej poprzez wspólną zabawę.

      W dniach 13 – 22 lutego udostępnimy Państwu poprzez pocztę na Librusie link do Testu wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie. Waszym zadaniem jest podjęcie wyzwania i wykonanie tego testu. Za test nie będzie ocen :-), walczycie o nagrodę dla klasy swojego dziecka.

      Nagrodą w konkursie jest

      • tygodniowe zwolnienie klasy z prac domowych ze wszystkich przedmiotów (klasy I – III)
      • tygodniowe zwolnienie klasy z pytania i kartkówek ze wszystkich przedmiotów (klasy IV- VIII).

      Organizatorzy przewidują co najmniej dwie nagrody:

      - dla klasy, której Rodzic/Opiekun zdobędzie największą liczbę punktów w Teście (w razie równej liczby punktów zwycięża ta osoba, która rozwiąże test w jak najkrótszym czasie)

      - dla klasy, z której do Testu przystąpi największy procent Rodziców/Opiekunów (tutaj są przewidziane nagrody ex aequo)

      WARUNKI KONKURSU:

      1. Każde dziecko może reprezentować tylko jeden Rodzic/Opiekun. W razie, gdy oboje rodzice wykonają test bierzemy pod uwagę test wykonany wcześniej.
      2. Rodzic/Opiekun rozwiązując test podaje swój Nick (wymyślony pseudonim), imię dziecka i klasę (jeżeli w klasie jest więcej dzieci o tym samym imieniu – proszę dopisać pierwszą literę nazwiska lub nr z dziennika)
      3. Test będzie aktywny od dnia 13 lutego od godz. 8:00, a dostęp do testu zakończy się 22 lutego o godz. 14.00.
      4. Oprócz nagrody dla klasy dziecka, przewidziana jest nagroda z zachowania dla ucznia za zaangażowanie swojego Rodzica/Opiekuna w szkolnych obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu – każde dziecko, którego Rodzic/Opiekun weźmie udział w zabawie otrzyma pochwałę do dziennika (kl. I – III) oraz pochwałę i 5 pkt. do Karty Punktacyjnej Zachowania (kl. IV – VIII), niezależnie od liczby punktów zdobytych przez rozwiązującego test Rodzica/Opiekuna.

      CELE KONKURSU:

      • Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z Internetu.
      • Profilaktyka zachowań ryzykownych w sieci.
      • Zaangażowanie w życie szkoły jak największej liczby rodziców.
      • Integracja środowiska szkolnego.
      • Promocja szkoły w środowisku.

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

      • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły i facebooku.
      • Osoby przystępujące do konkursu wyrażają tym samym zgodę na udostępnienie nazwisk zwycięzców w Internecie.

       

      ORGANIZATORZY:

      Dorota Walczak

      Joanna Widera - Drab

    • Konkurs w czasach zarazy
     • Konkurs w czasach zarazy

     •  

      Warto było wziąć udział w wojewódzkim  konkursie, do którego zaprosiło nas wydawnictwo Literatura. Zadaniem do wykonania było napisanie opowiadania, nagrania filmu lub wykonania pracy plastycznej.

      W konkursie wzięło udział 10 osób. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki, a Maja Piotrowska i Szymon Pilarski z klasy IV c otrzymali wyróżnienie.

      zdj. i opr. Beata Paluch

    • Uwaga! Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Uwaga! Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 9  lutego obchodzić będziemy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy Razem!”.

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo było to święto europejskie, ale obecnie włączają się w jego  obchody państwa z całego świata

      Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja OrangePartnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie dorosłych (rodziców, nauczycieli i wychowawców) z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo.

      W naszej szkole obchody będą trwały przez cały luty. Szkolnym hasłem tegorocznej akcji jest „DBI = DBI” (Dzień Bezpiecznego Internetu = Dbam, Buduję, Inspiruję” (dbam o bezpieczeństwo, buduję właściwe nawyki, inspiruję innych do działania). W ramach działań odbędą się różne zajęcia i konkursy. W działania chcemy włączyć zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Wkrótce ogłosimy Wam konkurs, który w tym roku będzie skierowany do uczniów, ale też do rodziców, którzy walczyć będą o nagrodę dla klasy swojego dziecka. Zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie. Działajmy razem!

      Dorota Walczak, Joanna Widera -Drab

    • Świąteczny projekt międzyszkolny
     • Świąteczny projekt międzyszkolny

     • Uczniowie klasy 4b naszej szkoły wzięli  udział w projekcie wymiany międzyszkolnej, który polegał na wykonaniu świątecznych kartek z życzeniami dla rówieśników ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Dąbrowie. Kartki te zostały wysłane do  uczniów tejże szkoły. Nasi wychowankowie również otrzymali kartki świąteczne od uczniów klasy czwartej ze szkoły w Dąbrowie oraz pamiątkowe zdjęcie. 

      Niewykluczone, iż ten piękny gest zaowocuje nawiązaniem nowych znajomości, a może nawet przyjaźni między uczniami  obydwu szkół.

      Dorota Kosek

    • Święta w czasie pandemii
     • Święta w czasie pandemii

     • Pandemia zmienia całe nasze życie, w tym również życie szkolne, dlatego uczniowie klasy IV a przygotowali gazetkę klasową z wykorzystaniem TIK, czyli technologii, które uczą przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej. W ten sposób nie tylko mogą korzystać z nowych technologii, ale także dzielić się swoimi dokonaniami i pomimo utrudnień podtrzymać szkolne kontakty.

      Mamy nadzieję, że takie działania przyczynią się do nabycia nowych umiejętności i zacieśnią klasowe więzi.

      Anna Szczepaniak

    • Moja wymarzona choinka
     • Moja wymarzona choinka

     • W grudniu bieżącego roku uczniowie klasa IV a uczestniczyli w zajęciach poruszających tematykę zwyczajów i tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. W ramach tych zajęć przeprowadzono klasowy przegląd prac na temat „Moja wymarzona choinka”. Technika ich wykonania była dowolna, a wszystkie przesłane prace zebrano w świątecznym kolażu.

      Prace te wszystkim uczestnikom przybliżyły atmosferę zbliżających się świąt.

      Anna Szczepaniak

       

    • Jasełka online
     • Jasełka online

     • "Z rodziną przy stole zasiąść już czas, 

      opłatkiem dzielimy się wszyscy wraz.

      Składamy sobie dzisiaj życzenia

      zdrowia, szczęścia i powodzenia."

      21 grudnia 2020 roku uczniowie klasy III a z wychowawczynią Danutą Paluch przygotowali i przedstawili online Jasełka dla najbliższych. 

    • Bezpieczne ferie z komputerem
     • Bezpieczne ferie z komputerem

     • Ferie zimowe, to okres w którym dzieci i młodzież mają dużo wolnego czasu. Ponieważ jest pandemia i obowiązuje nas kwarantanna, dzieci czas ten spędzą w domach.  Dlatego prawdopodobnie najbardziej popularną i najczęstszą formą spędzania wolnego czasu będzie korzystanie z komputera.  

      Na informatyce przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a dziewczynki z kl. 4 c i 4 b przygotowały gazetkę na padlecie, w która ma Wam przypominać najważniejsze zasady. Znajdziecie w niej również filmiki, quizy i gry uczące bezpiecznych zachowań w sieci.

      Zapraszamy do zapoznania się.

      Bezpieczne ferie z komputerem - padlet.

    • Razem na  święta
     • Razem na  święta

     • Wolontariusze z klasy IV c z zaangażowaniem wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Razem na Święta". Celem inicjatywy było  zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

      Uczniowie obdarowali bliskich, sąsiadów, kolegów i koleżanki pierniczkami własnej produkcji.

      Aneta Jamrozy

    • Kartka dla seniora
     • Kartka dla seniora

     • Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Czas, gdy chcemy robić coś dobrego dla innych. Nasi Wolontariusze również poczuli magię świąt i włączyli się do akcji "Kartka dla Seniora". Uczniowie wykonali własnoręcznie kartki z życzeniami, które zostały przekazane emerytowanym pracownikom naszej szkoły. Każdy senior otrzymał laurkę z życzeniami oraz słodki upominek.

      Nie obyło się bez uśmiechu, słów wdzięczności, łez i wzruszeń. Cieszymy się, że mogliśmy tym gestem sprawić radość.

      Jamrozy Aneta

    • Pilne! Świąteczny konkurs eduelo
     • Pilne! Świąteczny konkurs eduelo

     • Zapraszamy Was do udziału w Świątecznym Konkursie Eduelo! Konkurs trwa w dniach
      6 - 28 XII 2020 r.


      Konkurs podzielony jest na dwie części: jedna jest przeznaczona dla uczniów klas I-III, a druga dla uczniów klas IV-VIII.

      • Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
       Po zalogowaniu na swoje konto na eduelo.pl wybierz konkurs opdowiedni dla swojego poziomu nauczania i odpowiedz na pytania konkursowe. Pytania sprawdzą wiedzę na temat tradycji świątecznych, a ciekawe wyjaśnienia pomogą Wam ją pogłębić.
        
      • Co możemy wygrać?
       Nasza szkoła może wygrać 3-miesięczny dostęp do Konta Premium, a uczniowie mogą zdobyć bony na zakupy w Empiku o wartości 50 złotych! 
        
      • Mamy szansę na wygraną! 
       Organizatorzy biorą pod uwagę odpowiedzi 30 najlepszych uczniów z danej szkoły. 

      Szczegółowy regulamin Konkursu:

      Konkurs dla klas I-III
      https://www.eduelo.pl/konkurs/swiateczy-konkurs-eduelo-klasy-i-iii/

      Konkurs dla klas IV-VIII
      https://www.eduelo.pl/konkurs/swiateczy-konkurs-eduelo-klasy-iv-viii/