• Tydzień bez przemocy
     • Tydzień bez przemocy

     • Tydzień bez przemocy w naszej szkole, w tym roku,  przebiegał pod hasłem Powiedz STOP cyberprzemocy. W czasie tych dni,  dzięki warsztatom Cyberbullying i przedstawieniom, uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie, efektywnej ochrony przed różnymi formami cyberprzemocy. Chcielibyśmy, aby uczniowie korzystali z bogactwa Internetu w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny. Oprócz wielu wartościowych rzeczy, możemy znaleźć  tam również treści, z którymi kontakt stanowi zagrożenie.

      Dniom 15 – 20 marca  towarzyszył  kolor czerwony. Nie obyło się również bez kilku minut rekreacji poprzez sport. To co usłyszeliśmy  i czego się nauczyliśmy niektórzy uczniowie wykorzystali  biorąc udział w konkursie plastycznym pt. STOP cyberprzemocy  przygotowanym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Atrakcją tych dni był również Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

      Koordynatorem Tygodnia bez przemocy była p. Beata Paluch. W organizację poszczególnych dni włączyły się panie: Joanna Widera - Drab, Dorota Walczak, Danuta Paluch, Elżbieta Mazurkiewicz, Izabela Rybka.

      Beata Paluch

    • Dzień Kobiet
     • Dzień Kobiet

     • W dniu 8 marca w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet. Jest to coroczne święto obchodzone jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

      Klasy IV a, V a i V c pod kierunkiem wychowawczyń: p. Anny Jagieły, Agnieszki Lis i Jadwigi Matusiak przygotowały akademię na temat roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Uczniowie w humorystyczny sposób pokazali, że kobiety stanowią fundament współczesnego świata. O piekną dekorację zadbała p. Aneta Krzemińska.

      Z okazji święta Uczniowie życzyli wszystkim Paniom i Koleżankom dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu i uśmiechu na twarzy oraz częstowali cukierkami.

             Jadwiga Matusiak, Anna Jagieła

     • Akcja dla Natalii

     • Uwaga! Zbieramy nakrętki dla absolwentki naszej szkoły, Natalii Dybskiej, która uległa poważnemu  wypadkowi. Natalce potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. 

      Możemy wspomóc ją poprzez przyłączenie sie do akcji. Zbieraj plastikowe nakrętki i  przynieś je do szkoły lub zanieś je do przedszkola. Liczy sie każda ilość!

      Pomóżmy Natalii w powrocie do zdrowia. Razem możemy więcej!

    • Uwaga!! Konkurs plastyczny.
     • Uwaga!! Konkurs plastyczny.

     • Regulamin Konkursu Plastycznego

       organizowanego w ramach

      Tygodnia bez przemocy. Stop cyberprzemocy

       

      I. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Złoczewie

      II. Temat konkursu: „STOP CYBERPRZEMOCY”

      III. Cele konkursu:

      • Plastyczna realizacja przez uczniów hasła: „STOP CYBERPRZEMOCY”.
      • Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (dostrzeżenie problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, szkolnym, a także w telewizji, grach komputerowych, na portalach społecznościowych).
      • Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet.
      • Propagowanie zachowań pozytywnych.
      • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
      • Rozwijanie wrażliwości estetyczne, a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu.

            IV. Warunki uczestnictwa:  W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

      Konkurs ma charakter indywidualny .

      Udział polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematyką.

      Technika wykonania: dowolna.

      Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa.

      Prace należy składać u  p. A. Bartosik do dnia 20.03.2019 r.

      V. Ocena prac konkursowych:

      Prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów.

      Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

      - zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,

      - oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,

      - estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.

      Prace będą wystawione na korytarzu i zostaną własnością szkoły.

      VI.  Nagrody: Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

       

      Opiekunowie Samorządu

    • NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE
     • NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 na lata 2016 – 2020 dobiegł końca. Na ten cel wykorzystaliśmy środki finansowe w wysokości 15 000 zł (w tym 3 000 zł wkładu własnego organu prowadzącego). Zostały zakupione 952 książki, w tym 293 lektury z nowego kanonu lektur szkolnych, co stanowi 30,77 %.

      W związku z programem zostały podjęte i zrealizowane następujące działania:

      • „Wypełnij ankietę, wybierz ciekawe książki do biblioteki” – akcja rozpoczynająca realizację NPRC Priorytet 3
      •  Wystawa zdjęć pt. „ Autorzy książek w naszej szkole w latach 2006 – 2018”
      • Pedagogizacja rodziców na temat „O wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży” przeprowadzona przez nauczyciela – konsultanta WODN w Sieradzu
      • Zorganizowanie wyjazdu do Hurtowni i Księgarni Taniej Książki w Tuliszkowie  i Drukarni Dziełowej w Koninie ( uczniowie poznali pracę grafika, drukarza  i introligatora)
      •  Kiermasz taniej książki zorganizowany we współpracy z Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie, wydawnictwem Drugi Tom  oraz wydawnictwem Publicat             
      • Dzień Pluszowego Misia (głośne czytanie wierszy i opowiadań o misiach, karty pracy)
      • Warsztaty papiernicze  Spotkanie z historią – warsztaty – papier ręcznie czerpany
      • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  
      • Konkurs plastyczny na plakat i hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo                    
      • Konkurs recytatorski pt. „Niepodległa – wierszem malowana”
      • Wieczór poezji patriotycznej
      • Udział chętnych uczniów klas IV – VI w konkursie plastyczno – literackim pt. „Pudełko zwane wyobraźnią” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
      • Udział uczniów klas I – III w akcji Szkolne Przygody Gangu Słodziaków  – akcja polegała na codziennym głośnym czytaniu dzieciom przez 10 minut codziennie i miała na celu wyrobienie w dziecku nawyku czytania, a akcję zaangażowani byli rodzice, rodzeństwo  i dziadkowie, akcja współorganizowana z wychowawcami klas
      • Kontynuacja współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Złoczewie (udział uczniów w spotkaniach literackich i spotkaniu autorskim

      Realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. Natomiast mierzalnym wskaźnikiem jest wzbogacenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

      PPRZYGODA Z KSIĄŻKĄ SIĘ NIE KOŃCZY! TRWA NADAL!

      9 maja   SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM MARKIEM GRABOWSKIM

      natomiast 11 maja

      WIELKI WOJEWÓDZKI VII FINAŁ SPOTKAŃ PISARZY  Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI

      „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH”

      ZAPRASZAMY

      opr. Beata Paluch

    • Mali wolontariusze.
     • Mali wolontariusze.

     • W dniu 5 marca klasa II c i II b odwiedziły schronisko dla bezdomnych kotów i psów w Czartkach. Uczniowie zwiedzili teren schroniska, przeprowadzili wywiad z panią weterynarz , dowiedzieli się na czym polega praca wolontariuszy i bawili się z pieskami. Najbardziej spodobał się wszystkim czarny szczeniaczek, któremu nadaliśmy imię Urwis. Uczniowie przywieźli potrzebującym zwierzakom mnóstwo karmy.

      W  imieniu schroniska zapraszamy wszystkich do odwiedzania piesków w każdą sobotę i pomoc w wyprowadzaniu podopiecznych na spacery.

      Joanna Widera-Drab

    • Dni Otwarte
     • Dni Otwarte

     • 27 lutego, w środę odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte dla przyszłych uczniów klas pierwszych.

      Dzieci wraz ze swoimi rodzicami zwiedziły naszą szkołę. Obejrzały salę gimnastyczną, szatnię, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, pracownię komputerową, nowe łazienki oraz sale lekcyjne. Uczestniczyły w różnych zajęciach, które przygotowały nauczycielki nauczania zintegrowanego. Dzieci budowały roboty z klocków Lego, programowały z  ozobotami, kodowały na dywanie, składały zwierzątka z origami, brały udział w lekcji matematyczno-przyrodniczej „Z wizytą u sowy” oraz bawiły się chustą animacyjną.

      Mamy nadzieję, że dzieci spędziły u nas miło czas i wrócą do nas we wrześniu.

      Joanna Widera-Drab

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • Drodzy uczniowie klas IV - VIII i III klasy gimnazjum! Zapraszamy do wspólnej zabawy w projekcie Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu.

      W szkole rozwieszone zostaną przygotowane przez uczniów na dodatkowych zajęciach informatycznych  prace. Wśród nich znajdują się również takie, na których ukryto zasady bezpieczeństwa w Sieci. Waszym zadaniem jest odszukanie ich, odszyfrowanie właściwych zasad i zapisanie ich na kartce (prac  nie zrywamy!). Kartki podpisujemy imieniem, nazwiskiem, klasą i oddajemy  (klasy IV - VIII) do biblioteki szkolnej do p. Beaty Paluch lub do sali 35 do p. Doroty Walczak, natomiast  klasy gimnazjalne do p. Mariusza Pałki.  

      Ilość rozszyfrowanych zasad przygotowujemy wg reguły: do której klasy chodzi uczeń, tyle haseł przygotowuje, tzn. uczeń klasy IV - cztery zasady, klasy V - pięć zasad itd., natomiast klasy gimnazjalnej - 10 zasad. Wszystkie poprawnie rozszyfrowane zasady bezpiecznego użytkowania komputera i Internetu zostaną nagrodzone oceną bardzo dobrą z informatyki.

      Na prace czekamy wyłącznie w dniu 5 lutego - Dniu Bezpiecznego Internetu - do godziny 1400.

      W tym dniu również klasy młodsze wezmą udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa  w Sieci - będą uczyć się rozważnego korzystania z komputera i Internetu oraz poznają zasady netykiety.

    • Noc Filmowa
     • Noc Filmowa

     • W dniu 12 lutego w mniejszej sali gimnastyczej w godzinach 22 00 – 06 00 odbędzie się Noc Filmowa. Wezmą w niej udział uczniowie klas 7, 8 i gimnazjalnych. Uczestnicy obejrzą następujace filmy: „Cudowny chłopak”, „Czarownica”, „Był sobie pies”, „Gwiazd naszych wina”, „Kluseczka”, „Juno” oraz "Bling Ring”.

      Organizatorami Nocy Filmowej i opiekunami uczniów są nauczyciele: Aneta Pabiniak, Małgorzata Ciupek, Jakub Frydrychowski. 

      W załaczniku znajduje się regulamin oraz zgoda rodziców na udział ucznia w imprezie. 

      Zapraszamy!!

    • Noc filmowa
     • Noc filmowa

     • W ferie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Nocy Filmowej, podczas której mogli wspólnie obejrzeć filmy, ale także potańczyć i miło spędzić czas wolny z kolegami. 

    • Dzień Patrona
     • Dzień Patrona

     • Dnia 8 lutego społeczność uczniowska uczciła patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika.

      Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali program obchodów Dnia Patrona. Wszyscy zostali poczęstowani toruńskimi piernikami. Każda klasa przygotowała gazetkę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Odbyła się również uroczysta akademia, w trakcie której delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła wiązankę kwiatów pod portretem Mikołaja Kopernika. Uczniowie młodszych klas obejrzeli film animowany pt.: „Gwiazda Kopernika”, a uczniowie starszych klas film pt.: „Kopernik”.

      Wszyscy uczniowie chętnie włączyli się w działania upamiętniające epokowe dokonania naszego wybitnego patrona – Mikołaja Kopernika.

      Aldona, Tomasz Bartosik

    • „ Niektórzy lubią komiksy”
     • „ Niektórzy lubią komiksy”

     •   Dnia 30 stycznia w naszej szkole w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Złoczewie odbyły się warsztaty pt.:„ Niektórzy lubią komiksy”. Zajęcia poprowadził p. Paweł Jezierski – pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

        Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV, ponieważ w treściach nauczania tych klas znalazł się komiks jako tekst kultury. Czwartoklasista powinien wskazać charakterystyczne dla tego gatunku cechy.

        W pierwszej kolejności uczniowie obejrzeli prezentację o historii komiksu, dowiedzieli się wiele ciekawych informacji m.in. czym są dymki, kadr, plansze. Następnie prowadzący podał im tytuły znanych komiksów, które warto przeczytać oraz zachęcił do wypożyczenia lektury obowiązkowej pt.: „Kajko i Kokosz – sztuka latania”.

        Niewątpliwie dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały prezentację i wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych. Dzięki tym ćwiczeniom mogły wykazać się inwencją twórczą i swoimi skojarzeniami na temat komiksu.

        Na zakończenie najciekawsze prace zostały nagrodzone książkami. Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, rozmawiali o komiksach i doskonale odpowiadali na zadawane pytania.       

        Organizatorzy: Anna Lis

                                                                                            Małgorzata Ciupek

                                                                                             Anna Jagieła

    • Koncert kolęd
     • Koncert kolęd

     •   W piątek 11 stycznia 2019r. uczniowie klasy II c koncertowali w Klasztorze sióstr Kamedułek w Złoczewie.

        Dzieci zagrały na fletach wiele utworów bożonarodzeniowych, m.in. wesołe „Dzisiaj w Betlejem”, „Do szopy”, „Tryumfy”,  „Gdy się Chrystus rodzi” czy „Wśród nocnej ciszy” oraz nastrojowe „Gdy śliczna Panna”, „Jezus Malusieńki” i „Lulajże Jezuniu’. Uczniowie przygotowali kolędy  w różnych aranżacjach, grały w parach, solo albo dużą grupą.

        Siostry zakonne co rok chętnie goszczą u siebie dzieci i nagradzają je wielkimi brawami.

                                                                                                                                                J.Widera-Drab

    • Przedstawienie bożonarodzeniowe
     • Przedstawienie bożonarodzeniowe

     •    Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres w roku, na który czekają nie tylko dorośli, ale również i dzieci.  Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Nasi uczniowie zaprosili widzów do polskich domów odgrywając scenki, w których przybliżyli poszczególne tradycje i ich symbolikę, przeplatane niezwykłymi pastorałkami i kolędami.

          W tym roku w świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klas I a i V b pod kierunkiem wychowawczyń: Danuty Paluch i Doroty Walczak, którzy wraz z chórem pod kierunkiem p. Pawła Goszczyńskiego przygotowali przedstawienie jasełkowe. O piękną scenografię zadbała p. Lidia Gajda

        Uczniowie wystąpili przed społecznością szkolną, jak również na wieczornym spotkaniu opłatkowym dla emerytowanych i czynnych pracowników szkoły.

      zdjęcia: Beata Paluch

      Nasi uczniowie reprezentowali szkołę wśród społeczności lokalnej. Zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowe emerytów do "Grażki" , wystapili również w klasztorze Sióstr Kamedułek, gdzie dzieci podziwili między innymi ich najbliżsi.

      Występy młodych artystów spotkały się z ciepłym przyjęciem. 

      zdjęcia: Magdalena Tyszkiewicz

      Tutaj znajduje się link do artykułu w infotygodniu:

    • Konkurs plastyczny na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo
     • Konkurs plastyczny na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo

     • Informujemy z przyjemnością, że konkurs na plakat promujący czytelnictwo ogłoszony przez bibliotekę szkolną został rozstrzygnięty.

      Na konkurs wpłynęło 13 prac plastycznych wykonanych przez 25 uczniów z klasy VI A, VII B, VIII B. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział i za Wasze interesujące prace.  Z wszystkich interesujących prac została wykonana wystawa dla rodziców i uczniów naszej szkoły. Komisja w składzie Agnieszka Ciołek, Lidia Gajda  i Małgorzata Ciupek wyłoniła najlepsze prace.

      Laureatami konkursu zostali: Wiktoria Bzdurska z kl. VIII b, Otylia Grabarczyk i Anna Florczak z kl. VIII b, Weronika Woźniak i Karolina Garłowska z kl. VII b. GRATULUJEMY.

      Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i słodkie upominki, a najlepsi nagrody rzeczowe.

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, którego głównym celem była popularyzacja czytelnictwa i zainteresowań biblioteką oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży.

                                    Opracowała: Małgorzata Ciupek

       zdjęcia: Beata Paluch

    • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
     • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     •  27. Finał WOŚP odbył się 13 stycznia  pod hasłem POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

      Jak co roku uczniowie naszej szkoły kwestowali w tym dniu na ulicach Złoczewa oraz przy kościołach w Stolcu, Unikowie, Grabówce, Brzeźniu, a było ich 43.

      Znów pobiliśmy rekord!!! Zebraliśmy 29839.78 zł. W tym dniu również zorganizowaliśmy rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz występy młodych artystów podczas których, można było się posilić chlebem ze swojskim smalcem, ciastem, watą cukrowa, napić się kawy, herbaty oraz pomalować twarz lub wykonać profesjonalny makijaż. Dla najmłodszych uczniowie przygotowywali balonowe zwierzątka.

      Pabiniak Aneta

    • Uwaga Rodzice!!
     • Uwaga Rodzice!!

     • W związku z pojawieniem się wszawicy w szkołach prosimy rodziców o systematyczne dokonywanie przeglądów czystości włosów u Państwa dzieci. 

          Wszawica stanowi obecnie przede wszystkim problem natury higienicznej. Ponieważ szerzy się ona dość łatwo, jej zwalczanie wymaga utrzymania higieny u wszystkich dzieci w szkole. Aby działania te były skuteczne, muszą być realizowane systematycznie, do czego niezbędna i zarazem wystarczająca jest współpraca ze strony rodziców.

         W aptekach dostępne są skuteczne szampony przeciwwszawicze, które w połączeniu z zabiegami higienicznymi zastosowanymi przez rodziców lub opiekunów dziecka, pozwalają na likwidację problemu.

      Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne - ulotkę przygotowaną w ramach prowadzonej w szkole akcji profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie i zwalczanie wszawicy: 

    • Wieczór Poezji Patriotycznej
     • Wieczór Poezji Patriotycznej

     • W dniach 5 i 12 grudnia 2018 r. w szkolnej kawiarence w budynku dawnego gimnazjum miał miejsce Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczcili 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości. Organizatorami uroczystości byli: p. Aldona Bartosik, p. Tomasz Bartosik, p. Dorota Kosek, p. Aneta Ługowska, p. Aneta Krzemińska, p. Małgorzata Ciupek.

      Przybyli goście brawami nagrodzili recytatorów i chórzystki.

      Tomasz Bartosik

    • Sprawozdanie z konkursu "Wzorowa łazienka"
     • Sprawozdanie z konkursu "Wzorowa łazienka"

     • Od 1 października  do 30 listopada 2018r. nasza szkoła wzięła udział w 5 Edycji Programu „Wzorowa Łazienka” - edycja jesienna.

      Informacja o udziale w konkursie została zamieszczona na stronie szkolnej oraz zostały rozdane ulotki każdemu uczniowi w szkole. Koordynator akcji zarejestrował szkołę w programie i stworzył galerię z rysunkami  łazienek narysowanych przez uczniów. Głosy można było oddawać na stworzoną galerię szkoły w Internecie – 1pkt, rejestrować paragony z zakupionym produktem Domestos – 20 pkt. lub grać w grę 100 pkt w grze – 1 pkt.

      Poza tym szkoła otrzymała 250 extra punktów za szybką rejestrację w programie i rozwieszenie plakatów propagujących dbanie o łazienki.  Za wypełnienie 2 ankiet szkoła zdobyła kolejne Ekstra Punkty. Od 12 do 21 listopada za zorganizowanie Światowych Dni Toalet szkoła otrzymała 500 pkt. W tych dniach zbieraliśmy w szkole papier toaletowy, za każdą przyniesioną rolkę uczeń otrzymywał słodkie nagrody. Zebraliśmy 256 rolek papieru. W różnych klasach uczniowie wykonywali zabawki z rolek po papierze toaletowym albo rysowali wymarzone łazienki.

      W holu szkolnym przez okres od 1 X do 30 XI można było przeczytać na wystawie informacje o wodzie, problemach z czystością w różnych krajach świata i ciekawostki związane z promocją dostępności do łazienek na świecie. W bibliotece szkolnej można było skorzystać ze scenariuszy Lekcji higieny. 

      Nasza szkoła zdobyła 5739 punktów, co dało nam 121 miejsce w konkursie. W programie nagrodzono 105 szkół znajdujących się kolejno na liście.

                                                                                      Joanna Widera-Drab